Social icons

BAREKOL

28 March 2012
Jelikož zastávám názor, že čím víc používáte dražší a komerční kosmetiku, stává se jakýkoliv problém horší a horší. Osobně vždycky upřednostňuji přírodní látky a veganské produkty. Nejsem ale také žádný blázen, abych se nechávala vázat ke stromům a na komerční kosmetice prováděla voodoo rituály.
Tento článek je o mé, již něco málo přes rok, oblíbené kosmetice Barekol.
Co to?
Barekol je přírodní kosmetika, po které moje nikterak hezky zbarvená a velice často zubožená pleť, hlasitě jásá. Barekol zpracovávají bylinné látky velice zvláštním způsobem, který zde nebudu citovat, jelikož jste jistě šikovní, dokážete si rozkliknout odkaz a sami přečíst. Ale co bych jistě chtěla zmínit je, že tato kosmetika je pro velice citlivou pleť. A já jako atopik to můžu potvrdit.
Pryč alergie!
Když přijde jaro, tak většinou moje pleť nedokáže snést žádnou kosmetiku. Jsem totiž i alergik a jakmile se mne dotkne nějaký přechemizovaný sajrajt, musím se překrýt rouchem, aby nikdo neviděl mé ohyzdné Já. Prostě nejsem s jarním sluníčkem kamarád. Ale jednoho krásného dne moje skvělá kosmetičky přede mne postavila Violkový krém a pustila nás společně do světa. Od té doby Já a Violkový přítel od Barekol jsme ve vážném vztahu. Občas tedy uhnu za roh s jeho kamarádkou Krémovou pleťovou maskou s beta karotenem, ale to jenom když je nouze.


Další plus...
Jsou cenově dostupné snad pro všechny, což je úžasné, jelikož každá žena si dokáže v hlavě zkalkulovat, kolik kosmetika stojí.
Barekol je hvězda a jako firma by se měla dostat do povědomí lidí o dost víc!

In my opinion, the more you use expensive and commercial cosmetics the worst is your problem. I prefer natural and vegan cosmetics. But I am not the freak who is hugging the trees and make voodoo on commercial cosmetics.
This article is about my favourite cosmetics Barekol which I use a year and something and I love it.
What is going on?
Barekol is natural cosmetics and thanks to that my 'not so beautiful' skin wants more and more. They make their products by some special way, more on their website. I want to talk about their miracles with my too sensitive skin. This cosmetic is for extra sensitive skin and as I have atopic eczema, I know what I am talking about.
Go away allergy!
When the spring comes, my skin is not going well with any cosmetic products, my allergy is terrible and when something chemical touches my skin I have to hide somewhere and make myself invisible. Me and spring sunshine, we are not just friends. One day my great cosmetician came and gave me a Viola cream and since then we love each other in a big way. Sometimes I have an issue with a Face mask, but only if necessary.
Another plus...
It is affordable for everyone! And every women know how terrible is paying for cosmetics.
Barekol is a star and people should know more about it!

Instagram / Ask / Bloglovin

Post a comment

Thank you for your lovely comments! :)