Social icons

How to do Machu Picchu on a budget (without the train)

6. ledna 2018
Machu Picchu, Peru, backpacking

Plánujete Machu Picchu? A první články, co jste načetli vás totálně vyděsily, vystrašily a v podstatě jste si řekli, co vůbec s tim a má to cenu? Co mam dělat? Jak moc dopředu to mam rezervovat? Bože, co mam dělat? Sezóna či mimo sezónu? Mam tam lézt na nějakou horu a jak se vůbec vstupenka kupuje? A co teprve s tím předraženým vlakem?
Vítejte v klubu, v tomhle článku vám bod po bodu sepíšu, jak jsem to dělala já, moje základní a důležité tipy pro cestu na Machu Picchu, na co se připravit a hlavně, kolik to stálo a jak to procestovat lowcost.
V dalším článku to vše shrnu do bodů, jak jsme šli přesně my a všechny fotky k tomu.
Machcu Picchu je nejvíce turisty vyhledávaná destinace v Peru ležící v Andách, hned na začátku džungle. Zde nebudete objevovat neobjevené, zde se stojí fronty, čeká se a do objektivu vám leze deset lidí. Žádné překvapení, je to jeden z moderních divů světa. Ale nenechte se zmást, zase tolik staré to není. Každopádně to na vás dýchne magickou atmosférou, zamilujete se a doporučuji to posunout ve vašem bucket listu nahoru.
Její účel není známý, ale bude to dost pravděpodobné spojené s náboženstvím, kvůli tématicky umístěným horám v okolí, je to přesně na začátku džungle a strategicky leží v těžko dosažitelné poloze.

EN: Is Machu Picchu your bucket list dream? And the first articles you have found, did they totally scare you and confuse the hell out of you? What should I do? Is booking in advance needed? God, what am I supposed to do? High season or off season? Should I climb a mountain once I will be there and how do I even buy a ticket? And what about the expensive train?
Welcome to the club - in this article, I will tell you step by step how I did it, my essential tips for planning a trip to Machu Picchu, what to expect, how to do it on the budget and my travel hacks and highlights for one of the 7 wonders of the world.
Machu Picchu is the most popular tourist destination in Peru. Prepare yourself for many people even off season, mainly in the afternoon. No wonder, it's one of the modern wonders of the world, but don't be fooled, it's not that old. It definitely has a magical athmosphere and you will absolutely love it, it is worth your effort and move it up your bucket list.
Its purpose is unknown, but it is likely to be connected with religion because of the thematically located mountains around, it is exactly at the beginning of the jungle and strategically it lies in a difficult reach.
Machu Picchu, Peru, backpacking
Základní info na cestu:
Do samotné vesnice Machu Picchu se nedostanete ze dne na den, asi by to šlo, ale moc toho neuvidíte.
Z Cusca se musíte dopravit do Aguas Calientes, což je maličké městečko pod horou odkud se právě ráno vyráží na Machu. Existují tři cesty (a více) na Machu Picchu a já vám povím o všem, hlavně o té nejlepší a nejlevnější podle mě.
Něco málo k Aguas Calientes: Je to město, kde toho moc nenajdete, ale určitě o něm čtete všude. Je to vaše vstupní brána, sem vedou všechny cesty a i zde budete muset pravděpodobně jednu noc přespat. Nebojte, že byste město nestihli projít, nic tu není, je to vyloženě jen "noclehárna".

EN: Basic info for your travels:
It is possible to get to Machu Picchu in one day, but I don't recommend it, since you won't enjoy at all and it will cost you tons of money.
From Cusco, you have to get to Aguas Calientes, which is a tiny town under the mountain from where you go to Machu Picchu in the morning. There are three ways (and more) to get here and I'll tell you shortly about all of them. But mainly, our travel and path to Machu Picchu and how we got there very low-cost.
Something about Aguas Calientes: It is a city with not much to see, but you will read about it everywhere. It is your gate to Machu Picchu, all the roads finish here and you will probably have to sleep here for one night.
Machu Picchu, Peru, backpacking
Jak se dostat na Machu Picchu?
Inka Trail (jakákoliv jiná Trail)
4 denní výšlap až k samotné Sun Gate, která je součástí města Machu Picchu. My ani o tom neuvažovali, jelikož cesta stojí přes 600 dolarů a není to žádná sranda. Pokud si chcete šlápnout, tento článek není pro vás, nebudu to tu rozebírat do detailů.
Vím jen info, že od minulého roku už není možné jít na vlastní pěst, ale musíte mít s sebou průvodce a vše by se mělo bookovat minimálně dva měsíce dopředu, pokud půjdete v sezóně. Pokud mimo sezónu, alespoň měsíc. V tomto případě na vás apeluji ohledně rezervací, Machu Picchu má omezený vstup na den, je doopravdy potřeba kontrolovat, kolik lístků ještě zbývá a zda je vůbec Inka Trail možná a dostupná v období, kdy chcete vyrazit.
Více info najdete i u mě na PINTERESTU na nástěnce o Peru, kde jsou všechny články nápomocné k plánování cesty: TADY

PeruRail
Všechny vaše možnosti právě asi končí tady. Nebojte, není tomu tak! Vlak až do Agua Calientes jede odevšud a taky si za to pěkně zaplatíte, částky jsou doopravdy nehorázné, jelikož by to měl být i zážitek svést se tímto luxusním vlakem přes krásy Peru a Secret Valley. Zároveň je to ale taky ta nejrychlejší a nejpohodlnější cesta.
Pokud tedy nemáte čas, budete muset zůstat u tohoto. Vlak se doporučuje většinou z Ollantaytambo až do Agua Calientes, cenově 130dolarů tam a zpátky. Opět připomínám, pokud jedete v sezóně, bookujte dopředu.
Do nedávna toto měla být naše jediná možnost. Jeli jsme mimo sezónu, takže nebyl důvod nic kupovat tolik dopředu. Díky za to! Nezoufejte, existuje totiž cesta, o které jsem se dozvěděla na poslední chvíli a věřte mi, o Machu Picchu vím všechno. O poslední možnosti jsem se nedočetla nikde!

Minibus do Hidroelectricas
Když dorazíte do Cusca, všude to na vás vyskočí, takže pokud plánujete Peru mimo sezónu (listopad-březen), určitě doporučuji toto. Za úplně minimální cenu vás dopraví k Machu Picchu. Ale není to úplně jednoduché!
Čeká vás 6,5 hodin v minibusu, který vás vezme do místa zvaného Hidroelecticas. Vyhodí vás u vlakového nádraží a následně musíte pěšky sami pokračovat až do Aguas Calientes. Jdete jen po rovině, podél vlaku a cesta by měla trvat 3 hodiny. My to dali ani ne za dvě. "Procházka" je doopravdy krásná, nepůjdete určitě sami a když už nejdete Inka Trail, alespoň si trochu máknete!
Další perlička je, že horu Huayna Picchu, tu na všech fotkách, už můžete vidět z druhé strany, když pochodujete do Aguas Calientes, jelikož až dorazíte do Machcu vesnice, Hidroelectricas skoro vidíte ze zhora.
Zároveň je ale nutno podotknout, že cesta minibusem je doopravdy náročná a pro slabší povahy, jedete skoro přes hodinu kolem srázu xy metrů a řidiče to s vámi doopravdy valí. Takže na vlastní nebezpečí.

EN: How to get to Machu Picchu?
Inka Trail (any other Trail, there are more, as I heard)
4-day hike to Sun Gate, which is part of Machu Picchu. We did not even think about it, simply because it costs over $600, and it's no fun, I mean, it is hard.
I only know that since last year it is no longer possible to go on your own, but you need to have a guide with you and you should book at least two months ahead if you go during high season. Off season, at least a month. In this case, I would take care about the reservations, Machu Picchu has limited access to the day, it is really necessary to check how many tickets are left and whether Inka Trail is available at the time you want to go.
Find more info about it on my PINTEREST BOARD ABOUT PERU with all the cool articles from more bloggers: HERE

PeruRail
All your options are about to end here, right? Do not worry, it's not your last option! The train to Agua Calientes goes from everywhere around Cusco and you will pay good money for it, as it should be an experience to ride with this luxury train. At the same time, it is the fastest and most convenient way. Find more about it with my favourite bloggers: 
So if you do not have time, you will have to stay with this. The train is usually recommended from Ollantaytambo to Agua Calientes, priced at 130 dollars back and forth. I remind you again, if you are driving in the season, book ahead.
Until recently, this was our only option. We went out of season so there was no reason to buy anything so far ahead. Thanks for that! Do not be afraid, there is a way I have learned at the last minute and believe me, I know everything about Machu Picchu. I did not read about this last option anywhere!

Minibus to Hidroelectricas
When you arrive in Cusco, it will pop up everywhere, so if you plan off-season Peru (November-March), I certainly recommend this. For a very minimal price, it will take you to Machu Picchu. But it's not easy and you have to do something for it!
A 6.5 hour minibus ride is ready for you at 7:00 in the mroning to take you to a place called Hidroelecticas. It takes you near the train station and then you have to walk by yourself to Aguas Calientes. There are no uphills, you walk along the train and the journey should take around 2,5 hours. We did it in much less. The walk is really beautiful, you will not be alone, some friendly dogs will join you for sure and since you don't wanna do the Inka Trail, at least you can work for it a little.
Interesting fact about this is that Huayna Picchu Mountain, the famous one from all the photos, can be already seen from the other side when you are marching to Aguas Calientes.
At the same time, it is important to mention that the minibus journey is really challenging, the ride is super scary. The drivers are crazy and you will go above cliffs with no security whatsoever.
Machu Picchu, Peru, backpacking
Stále ale nejsme u konce. Jste v Aguas Calientes, ale jak se dostat na horu nahoru?
Máte dvě možnosti, buď pojedete autobusem a nebo půjdete pěšky, jako jsme šli my. A skoro tam necháte život.
Za 24 dolarů vás vyveze hned ke vchodu Machu Picchu turistický autobus, mimo sezónu na něj tolik čekat nemusíte. Když jsme byli my, nebylo tam ani živáčka a dalo se v klidu na něj počkat. Ale slyšela jsem a viděla jsem fotky, když je sezóna či jen hodně lidí. Fronta na autobus může být až dvoukilometrová a vy si můžete počkat třeba až tři hodiny.
Existuje samozřejmě cesta pěšky.. do kopce.. hodně strmého kopce a ta cesta je z kamenných schodů, vybudovaná v roce 1995 pro detailisty. Trvá to dvě hodiny. Tady už jste v džungli, vážení. Bylo to to nejhorší, hned po Laguna 69, co jsem musela vyšlápnout. Bolí to a hodně, byla jsem tak durch, že jsem se musela převléknou do trička od pyžama. Vlhkost milión a vy jen stoupáte. Asi vám ani nemusím připomínat, co to dělá vašim kolenům. Ale ten pocit na konci.. stojí to za to a nejste jako každý druhý, co si to vyjedete autobusem. Ale rovnou říkám, co nám nikdo neřekl, je to bída s nouzí a budete trpět. Ale o tom to je, ne?

EN: Still, we are not over. You are in Aguas Calientes, but how to get up the mountain?
You have two choices, either by bus or if you go by yourself as we did. And you almost leave your life there.
For $24 return ticket, you can take a bus from Aguas Calientes to the entrance of the Machu Picchu. During the off season, you do not have to wait so much for the bus in the morning, BUT during high season, I've heard and seen photos of people in the queue long for 2km and waiting for three hours. So, at this point, take your choice.
There is, of course, a way on foot.. uphill, a very steep hill and the steps are made in 1995 from stones. It takes two hours. Here you are in the jungle, dear. It was the worst, just after Laguna 69, I had to go through in Peru. It hurts.. a lot. Take at least two t-shirts in order to change, because you will be sweating like a piggy. I do not need to tell you what it does to your knees. But the feeling at the end is priceless. But what nobody told me before, it is truly hard and painful. So think twice if this is something you wanna do before entering Machu Picchu village.
Machu Picchu, Peru, backpacking
Vylezete hned u vstupní brány do Machu Picchu vesnice, kde už lístky musíte mít koupený a MUSÍTE MÍT PAS! My jsme měli průvodce už zařízeného a lístky samozřejmě koupené, pouze o dva dny dopředu. Přesto je stále možné jít dovnitř bez průvodce (k datu 5.1. 2018), slyšela jsem, že ale tento rok to utnou a jedině s průvodcem.
Prosím vás ale, zaplaťte si toho průvodce. Podívejte se, co jste museli zaplatit a projít, abyste se sem dostali a chcete se dostat do vesnice jen pro fotku a nic se o tom nedozvědět? V tomto případě je to jeden z nejdůležitějších aspektů o Machu Picchu a nezoufejte pokud nebudete rezervovat dopředu, u vchodu na vás budou čekat. Průvodce vám taky ukáže všechny ty super spoty na fotky.

EN: You will find yourself just outside the entrance gate of Machu Picchu, where you NEED to have your tickets and PASSPORT ready! We had a guide and the tickets were bought only two days in advance (24.12.2017). Still, it is still possible to go inside without a guide (as of 5.1.2018), I have heard that this year it will be cut off and only be possible just with a guide. Please, please pay the guide for yourself. Look what you need to go through, do you wanna just take a photos and know nothing about it? In this case, it is one of the most important things, if you do not book ahead, there are tons of them waiting at the entrance. And the guide will also show you all the fancy (instagram) spots for photos.
Machu Picchu, Peru, backpacking
Slavné Machu Picchu razítko do pasu:
To známé razítko do pasu vám nedají u vchodu, ale sami si ho musíte natisknout, hned vedle toalet najdete stánek právě s tímto razítkem.
EN: The famous stamp:
You don't get the famous stamp at the entrance, but you need to do it by yourself. Next to the toilets you will find a stall with this stamp.

Dalším bodem je komplikovaný vstup do Macchu Picchu:
Máte dvě směny, ranní od 6:00 a odpolední od 12:00.
Tohle snad nemusím vysvětlovat, MUSÍTE si koupit lístky na 6:00, jelikož kolem 11:00 začnou proudit davy dovnitř a papa krásné fotky a ahoj nervy v kýblu. Což znamená vstávání kolem 4:00, i když pojedete autobusem, kvůli frontám, jak jsem psala výše.
Ráno bude dost pravděpodobně velká mlha a všechny vaše naděje na výhled budou někde na bodu mrazu. Nebojte, bylo nám řečeno, že (skoro) vždycky se to kolem 9:00 vybere a vybralo se to. Řeknu vám, vidět jak se celé město a samotná hora Huayna Picchu brodí z lesa, mlhy a mechu a kapradí a tak, no tou krásou roztajete.

EN: Another point is the complicated entrance to Macchu Picchu:
You have two shifts, morning from 6:00 and afternoon from 12:00.
I do not have to explain this, you MUST buy tickets for 6:00, because at about 11:00 the crowds are going to flow in and say goodbye to beautiful photos and hello to destroyed nerves. Which means getting up at 4:00, even if you are going by bus, for the queues, as I wrote above.
There will probably be a mist in the morning and all your hopes of sight won't be much high. Do not worry, we were told, it always opens around 9:00 o'clock. After you will see all the beauty, it is truly amazing, just wait for it when it goes out of the mist. Like a fairytale. :)
Machu Picchu, Peru, backpacking, llamas
Do Machu Picchu můžete vstoupit dvakrát na jeden lístek. Co to znamená?
Od minulého roku se zavedlo další pravidlo a to, že jakmile jednou vlezete dovnitř, musíte jít po trase a z té trasy vás nepustí zpátky. V podstatě musíte jít určitý okruh až do konce. Pokud se chcete někde vyfotit, vyfoťte se, je možné, že vás nepustí už zpátky.
Proto jednu cestu absolvujete s průvodcem, vylezete ven a znovu musíte přes kontroly dovnitř, teď už všechno znáte, takže se můžete pustit do focení. My jsme šli dovnitř v sedm, jelikož jsme museli bohužel čekat našeho průvodce a druhý okruh jsme končili před 12:00. Neviděli jsme samozřejmě všechno, ale to nejdůležitější ano. Taky jsme nešplhali na žádnou horu.

EN: You can enter Machu Picchu twice with one ticket. What does that mean?
Since last year, another rule has been introduced, that once you get inside, you have to go along the route and they will not let you go back from that route. Meaning, you have to go one way to the end, without turning back. If you want to take a picture somewhere, take a picture, maybe won't have a chance again.
So once, you go in with a guide, you go around with him, you must go out and you have to go through the controls again. Second, you enter again, for the last time allowed, so you can go, enjoy yourself and take those photos. We went in at seven for the first time, because we had to wait for our guide and the second circuit ended before 12:00. We did not see everything, of course, but we did all the important stuff and we did not climb the mountain.
Machu Picchu, Peru, backpacking
Cesta zpátky do Cusca:
Samotném Machu Picchu můžete zůstat jak dlouho chcete, pouze vstup je omezený na dvě směny a znovu připomínám: VEMTE TU PRVNÍ SMĚNU OD 6:00!
A teď se dostávám k bodu proč vlastně, jelikož to není jen kvůli davům, ne každý totiž musí mít super fotky bez lidí. Někdo si to chce užít i tak, ne jako magor s instagramem, jako já. Ehm.
ALE! Váš minibus z Hidroelectricas odjíždí přesně ve tři hodiny a šlus. A kdo to dočetl až sem a nepřeskakoval, tak ví, že cesta z Hidroelectricas trvá kolem dvou hodin a cesta dolů z Machu (tentokrát z kopce, doopravdy není důvod utrácet za turistický autobus) kolem půl hodiny. Tudíž, musíte odejít z Machu Picchu vesnice maximálně ve dvanáct jinak to nestihnete a věřte mi, nechají vás tam.
Samozřejmě, další možnost je se vrátit zpátky do Aguas Calientes a přespat další noc, ale jak říkám, nic tam není a přijde mi to zbytečné. Pro historiky, archeology, kohokoliv kdo se o toto zajímá víc detailně, těch 5-6 hodin vám stačit nebude a rezervujte si další noc v Aguas Calientes, abyste si to doopravdy užili a prozkoumali.

EN: The way back to Cusco
You can stay as long as you like in Machu Picchu, only the entrance is limited to two shifts and I repeat: YOU WANT THE FIRST SHIFT AT 6:00!
And now I'm getting to the point why the 6:00 is so important. It's not just because of crowds, BUT your minibus from Hidroelectricas leaves exactly at three o'clock to the point. And who read it all and did not skip, you know that the Hidroelectricas journey takes about two hours and the way down from Machu Picchu about half an hour downhill.
So, you have to leave Machu Picchu village around twelve o'clock otherwise you will not make it on time and believe me, they will leave you there.
Of course, the other option is to go back to Aguas Calientes and sleep another night there, but as I say, there is nothing to do.
For historians, archaeologists, anyone who is seriously interested in Machu Picchu, those 5-6 hours will not be enough and so book the next night in Aguas Calientes to really enjoy and explore the ancient ruins.
Machu Picchu, Peru, backpackingSuma sumárum, kolik to stálo?
Samotné Machu Picchu:
Vstup, ubytování v Aguas Calientes na jednu noc se snídaní, doprava tam a zpátky do Hidroelectricas - 100 dolarů, takže o 30 dolarů méně jen za PeruRail a to jsme prosím jeli s trochu lepší cestovkou, všude v Cusco na vás budou skákat cestovky s cenou kolem 90 dolarů.
Cesta s minibusem do Hidroelectricas je vážně hororová, připravte se na to. Asi dvě hodiny jedete nad obrovským srázem a řidiči se s tím nepářou, proto vybírejte dobře. Naše cestovka byla What a Trip a sídlí v hostelu Kokopelli.
Pokud pojedete vlakem:
Cena kolem 130 dolarů vlak.
Vstup 40 dolarů jen za vesnici, Huayna Picchu si musíte dokoupit extra a bývá hned vyprodáno.

EN: How much Machu Picchu actually cost?
Machu Picchu itself:
Entry, accommodation in Aguas Calientes for one night with breakfast, way to and back to Hidroelectricas - $100, so about $30 less than just for PeruRail and we went with a slightly better travel company, everywhere in Cusco you will see travel agencies with the price about $90, so not much difference.
The journey with the minibus to Hidroelectricas is really horror, get ready for it. For about two hours, you are driving over a huge cliffs and the drivers are crazy, so choose well. Our traveler agency was What a Trip and it has one office in the Kokopelli Hostel.
If you are traveling by train:
A price around $130 the train itself.
The Machu Picchu entrance is $40 just the village. Huayna Picchu, you have to buy an extra ticket and it is immediately sold out.
Machu Picchu, Peru, backpacking
Co myslím výšlapy na hory?
Vesnice Machu Picchu má dvě hory, na které se dá vyšlápnout, abyste viděli všechno ještě z lepší perspektivy a slyšela jsem, že to doopravdy stojí za to. Pokud ale máte dobré počasí. Den naší cesty bylo vše pod mlhou, takže lidé, kteří lezli na horu neviděli nic.
Huayna Picchu je ta nejznámější hora, vidíte ji na všech fotkách. Lístky se kupují hodně dopředu, jelikož výšlap na ně je velmi omezený. Během sezóny kupujte až tři měsíce dopředu. Omlouvám se všem kvůli častému opakování, ale my jsme byli mimo sezónu na Vánoce, během hlavní turistické sezóny je to hlava na hlavě.
Druhá hora je ta menší, před Huayna a popravdě, neslyšela jsem o ní ani slovem, takže asi za to nestojí.
Lístky kupujete na stránkách (odkazy níže) buď - samotné Machu Picchu vesnice, Machu Picchu a Mountain (ta menší), Machu Picchu a Huayna Picchu (omezené množství, hned vyprodáno).
Cestovatelský detail, nejde zmáknout pochod z Hidroelectricas, vstávat ve čtyři, jít pěšky nahoru na Machu Picchu, vylézt skoro dvě hodiny na Huayna Picchu a následně x hodin po starém městě a ten samý den sejít dolu a jít dvě hodiny do Hidroelectricas. V tomto případě musíte jet autobusem, alespoň ke vchodu a nebo místo minibusem zpátky jet raději vlakem, který jede i později. Nemůžete tam zas nechat duši, přeci jenom si to chcete taky trochu užít. Už takto jsem to málem nedala.
Přečtěte si článek i u Míši z 1001voyagesgourmands.com, která se na Huayna Picchu vydala a má pro vás další info: TADY.

EN: What do I mean by climbing the mountains?
The site of Machu Picchu has two mountains that you can climb to see everything from a better perspective, and I have heard it is really worth it. But only if you have good weather, and on our day it was all under the mist in the morning so people who climbed the mountain did not see anything.
Huayna Picchu is the best known and seen in all the photos. Tickets need to be bought a lot in advance, as the numbers of them are very limited. During the season, buy your tickets to Huayna Picchu up to three months in advance.
The second mountain is the smaller one, it is in front of Huayna Picchu and it is the easier one, with better access and more options to buy tickets later. But to tell you the truth, I have heard only about Huayna Picchu and the great views it has. Also, it is quite a hike, so be ready for it, up to two hours.
Traveler's detail and my tip: you can't do everything in one day. I mean, you can't walk from Hidroelectricas, sleep only till four, walk up the stairs to Machu Picchu, climb Huayna Picchu and walk all day around the village, walk down and back to Hidroelectricas. You need to take it easy somewhere.
In case you want to male it in one day, you have to go by bus, at least to the very entrance and, instead of the minibus from Hidroelectricas, you need to go back with the PeruRail, which goes also later in the afternoon and several times during the day.
Read more info about Huayna Picchu on Míša's blog 1001voyagesgourmands.com, article HERE.
Machu Picchu, Peru, backpacking
Co mít s sebou a na co se připravit?
Velkou vodu
Opalovací krém, velký faktor a toto je to nejdůležitější!
Pokrývku hlavy
Prši plášť
Spousty repelentu, my měli i speciální náramek proti havěti. Nezapomeňte, jste níže něž Cusco a na začátku džungle, takže pro plánování cesty na Machu Picchu musíte mít určitě velké množství repelentu.
Záchody jsou jen mimo areál, vevnitř nic není.
Odpočívejte!

EN: What to take with you and what to expect?
Enough water
Sunscreen
Hat
Raincoat
Tons of bugspray - you are lower than Cusco and at the entrance of jungle, so it is absolutely needed once visiting Machu Picchu.
Toilets are just outside the area, you can't there are no toilets either shops inside.
Take some rest!
Machu Picchu, Peru, backpacking
Kde kupovat a kontrolovat lístky?
Toto je oficiální stránka, kde koupit vaše vstupy, pouze ve Španělštině: MACHU PICCHU TICKETS
Toto je stránka, kde jsem si skoro každý den kontrolovala dostupnost: WEB - hore, availability online! Vyberu si možnost, následně čas a hned vidíte celé měsíce dostupnost.

EN: Where to buy tickets and check the availability?
Official website for tickets, only in Spanish: MACHU PICCHU TICKETS
This is a webpage where I was constantely checking tickets availability: WEB
Choose an option of tickets, time and you will see all the month in advance.
Machu Picchu, Peru, backpacking
Ano, lamy jsou tady a jsou zvyklé na lidi a rádi se s vámi vyfotí. Tak na co ještě čekáte? 
Musíte si to hlavně užít! Myslím, že je u fajn si kus cesty vytrpět, ať už jste ready pro Inka Trail nebo jen si vyšlápnete ten kopec, patří to k tomu zážitku. Každý si může vybrat svoji cestu, důležité si to užít. I kdybyste jeli autobusem nahoru, není divu, nechcete být přeci jenom na takový zážitek úplně zničení. :) Zde je důležité Machu Picchu jako jeden z moderních divů světa, člověk se sem přeci jenom nepodívá každý druhý týden.
I když je to velmi turistické, patří to k Peru, ale nezapomínejte: PERU MÁ TOHO O MOC VÍC, CO NABÍDNOUT, TAK NEPLÁNUJTE JEN TOTO, ALE I DÁL A VÝŠ. :)
Přečtěte si a nebo koukněte na videa u luuovertheocean.com o Peru. :)

EN: Yas, llamas are everywhere and if this is not enough reason to go, I don't know what is. They will take a photo with you!
You have to mainly enjoy it, guys, take it easy. Mainly, if you do Inca Trail. Everybody can choose their path to Machu Picchu and, as one of the modern wonders of the world, it is something to see and explore. It is pure magic.
Even though, it is super touristic and full of people, don't wait for anything and plan your trip now.
Just don't forget that Peru has much more to offer! Check my other articles, we have travelled all around this stunning country.
Machu Picchu, Peru, backpacking
DID YOU FIND THIS ARTICLE HELPFUL? SHARE IT AND LET OTHER TRAVELERS KNOW ABOUT THIS MAGICAL PLACE. THANK YOU. :)
Cestování na vlastní pěst, bez pravidelného příjmu je těžké. Pojďme si navzájem pomoci, ZDE najdete kredit na airbnb.com, pomůžete jak sobě, tak i mně, pokud se zaregistrujete pod mým linkem. Díky :)

As you probably know, travelling by yourself without any income is hard and challenging, help me and yourself by registration HERE on airbnb.com for some extra money for our amazing travels. Thank you so much! :)

Líbí se vám, co dělám? Můžete mi koupit kafe, na podporu tohoto blogu a mé závislosti. Protože si za to určitě nekoupím víno. :) Děkuji, že čtete a chodíte sem.

Do you like my work? You can support me by buying me a coffee. Thank you for reading and being here.

4 komentáře

 1. super článek! musela to být fakt dřina to zvládnout, nedovedu si představit ty výšlapy bez autobusů apod.. a cena skvělá. :)

  OdpovědětVymazat
 2. Tak to je mazec ! Jižní Ameriku mám též na svém wishlistu, i dkyž si určitě ještě pár let počkám. Moc se mi líbí tvoje pláštěnka, určitě byla i užitečná :

  Lenny v Kodani

  OdpovědětVymazat
 3. Do Jižní Ameriky se teď asi jentak nedostanu, ale samozřejmě Machu Picchu je na seznamu,asi jako to má každý cestovatel! Díky moc za tenhle článek, vím jaký je to opruz si tyhle věci zjistit a být "průkopníkem" a nejít po mainstream trase. Díky!

  OdpovědětVymazat
 4. Zajímavé. My jsme byli taky mimo sezónu, v březnu, fronta velká, i na výšlap na horu. Náš guide řekl, ze na nás pocká jen do 6.15, takže jsme ten výšlap museli zvládnout za míň jak hodinu, a to po 4 dnech Sakantay treku. Podle mě se určitě vyplatí vlak, zvlášť když se jde v deštivém období. Kolem 12 jsme se rozhodli jít dolů, protože pršelo, kolem 13 se to krásně vyčistilo a bylo sluníčko. I když je napsané že lístek platí jen do 12, nikdo vás vyhazovat nebude, takže tam můžete být celý den. Jeli jsme pak vlakem v 18 zpet, tma jak v pytli, takze nic nevideli, ale už kvůli tomu, ze jsme měli víc času, to stálo za to... Více info mám na blogu ;) https://www.czickontheroad.cz/salkantay-trek-machu-picchu-obdobi-destu

  OdpovědětVymazat

Thank you for your lovely comments! :)